Rust

Rust

In mijn praktijk hanteer ik drie pijlers voor een effectieve coaching: rust, ruimte en richting.

De eerste; rust en ontspanning, zie ik als de basis voor verdere groei.

Door eerst zowel geestelijk als lichamelijk tot rust te komen ontstaat er de ruimte om zaken in een ander perspectief te zien of te veranderen.

Of je nu overspannen bent, een burn-out hebt of met zingevingsvragen rondloopt, ontspanning geeft weer de energie om te herstellen en uiteindelijk actie te kunnen ondernemen.

Daartoe leer je van mij diverse ontspanningstechnieken en meditaties.

Al sinds mijn vijftiende mediteer ik en bezoek ik kloosters om op retraite te gaan. Een van de redenen voor mij om coach te worden is om deze ervaring door te geven ten behoeve van de groei en ontwikkeling van anderen.

Overigens is het zo dat de pijlers rust, ruimte en richting niet zo chronologisch gescheiden zijn. Het kan best gebeuren dat we al in een eerder stadium kijken wat je nodig hebt om actief initiatief te nemen in bepaalde situaties. Of dat ontspanning het hele coach-traject de rode draad is.

Ook is het zo dat in een techniek die ik veel gebruik, de Alexander Techniek, deze drie elementen in elke fase van de beoefening integraal terugkomen.