Ruimte

Ruimte

Ruimte ontstaat als je leert hoe je anders naar jezelf kan kijken.

Door bijvoorbeeld je overtuigingen te onderzoeken waardoor je steeds in bepaalde stressvolle situaties belandt, of door je levensloop op papier te zetten.

Ook effectief is het inzichtelijk krijgen van je familiebanden en wat daarin de gevolgen zijn voor je huidige levenssituatie.

Het onder begeleiding onderzoeken van je kwaliteiten of valkuilen kan je helpen inzicht te krijgen waarin je in bepaalde karaktereigenschappen soms doorschiet of jezelf juist tegenhoudt.

Kortom, in deze fase sta je stil bij hoe je je voelt, wat je denkt en hoe je je gedraagt. Samen gaan we onderzoeken waarin voor jou de ruimte zit om te veranderen en te groeien.

Overigens is het zo dat de pijlers rust, ruimte en richting niet zo chronologisch gescheiden zijn. Het kan best gebeuren dat we al in een eerder stadium kijken wat je nodig hebt om actief initiatief te nemen in bepaalde situaties. Of dat ontspanning het hele coach-traject de rode draad is.

Ook is het zo dat in een techniek die ik veel gebruik, de Alexander Techniek, deze drie elementen in elke fase van de beoefening integraal terugkomen.