Richting

Richting

In deze fase ga je richting geven aan je leven zoals jij dat wilt

Dat kan betekenen dat de missie in je persoonlijke leven of in je werk duidelijk wordt.

Wat heb je nodig om de sprong te wagen?

Overigens is het zo dat de pijlers rust, ruimte en richting niet zo chronologisch gescheiden zijn. Het kan best gebeuren dat we al in een eerder stadium kijken wat je nodig hebt om actief initiatief te nemen in bepaalde situaties. Of dat ontspanning het hele coach-traject de rode draad is.

Ook is het zo dat in een techniek die ik veel gebruik, de Alexander Techniek, deze drie elementen in elke fase van de beoefening integraal terugkomen.